Informació legal

(reglamentat per la Llei 2004-575, de 21 juny 2004, de seguretat en el comerç digital)

Aquest web ha estat editat pel :

País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

7 place du Foiral
66230 Prats de Mollo la Preste

Tel 09 63 65 62 04

valls.catalanes@orange.fr

Desenvolupament i allotjament del web :

I-CONSULT 
E-mail : contact@i-consult.fr
Pàgina Web : www.i-consult.fr

Carta gràfica : 

Tree like grafismes
Pàgina Web  : www.treelike.net

RESPONSABILITAT :

El propietari només assumeix la responsabilitat sobre les informacions i activitats proporcionades.  No obstant, s’esforça per garantir, el màxim possible, l’exactitud i l'actualització de les informacions difoses en aquest espai, sobre les quals es reserva el dret de corregir-ne el contingut, en qualsevol moment i sense preavís. Així doncs, s'adverteix al visitant que li correspon a ell verificar les informacions per altres mitjans.

Per consegüent, el propietari declina tota responsabilitat per totes les imprecisions, inexactituds o omissions que puguin contenir les informacions disponibles en el web ; per tots els perjudicis derivats d’ intrusions fraudulentes de  tercers que comportin una modificació de les informacions posades a disposició en aquest espai web i, en general, per tots els perjudicis, directes o indirectes, i siguin quines en siguin les causes, orígen, naturalesa o conseqüències, provocats per motiu de l'accés de qualsevol persona al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, així com per la utilització del web i/o per la credibilitat atorgada a qualsevol informació que directament o indirectament procedeixi d'aquest espai. Ademés, i tret d'indicació contrària, els drets de propietat intel.lectual sobre els documents continguts en l'espai web i sobre qualsevol dels elements creats per a aquest web són propietat exclusiva del propietari o dels seus proveïdors, que no concediran cap altra llicència ni dret que no sigui el de consultar aquest espai web.

La reproducció de tots els documents publicats a l'espai web s'autoritza només per a les finalitats exclusives d’informació per a ús personal i privat, tota reproducció i tota utilització de còpies realitzades per a altres finalitats queda expressament prohibida. Totes les marques citades en aquest espai web pertanyen a les seves respectives companyies. Tots els productes, logotips i images citats en les pàgines d'aquest espai web són propietat de la seva respectiva marca.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les informacions que el propietari recull provenen de l'enregistrament voluntari de l'internauta mitjançant una adreça de correu proporcionada per ell mateix, que li permet rebre documentació i/o informar-se sobre algun aspecte concret. Aquesta informació no serà mai facilitada a tercers.

DRETS D’AUTOR

Tot el conjunt d'aquest espai web es sotmet a les legislacions francesa i internacional sobre drets d'autor i propietat intel.lectual. Tota representació, reproducció, modificació, utilització comercial, així com qualsevol transferència cap a un altre espai web queden prohibides, excepte que s'obtingui l’autorització expressa que caldrà sol.licitar per correu a l'adreça a sobre indicada. Només se n'autoritza la utilització per a finalitats estrictament personals.

ENLLAÇOS HIPERTEXT

(responsabilitat) Els enllaços hipertext presents en aquest web que dirigeixen als usuaris cap a altres llocs d’Internet no comporten cap responsabilitat per part del propietari quant al contingut d’aquests altres llocs. Tota persona, física o jurídica, que vulgui crear un enllaç des del nostre web haurà de sol.licitar prèviament autorització. La creació d’enllaços cap al nostre lloc web no requereix cap autorització.

Llei informàtica i llibertat

En aplicació de la Llei 78-17 de 6 de gener de 1978 referent a informàtica, fitxers i llibertats, disposeu dels drets d’oposició (art.26), d’accés (arts.34 a 38), i de rectificació (art.34 de la Llei «  Informàtica i Llibertat » del 6 de gener de 1978) sobre les vostres dades. Podeu exigir, mitjançant sol.licitud ordinària a l’administrador del web, que les informacions que us concerneixen siguin rectificades, completades, que s’hi facin aclariments, actualitzacions o que siguin eliminades si aquestes dades són inexactes, incompletes, equívoques, estan caducades o quan la recopilació o la utilització, la comunicació o la conservació d’aquestes dades estiguin prohibides.

 

COOKIES

Aquesta secció «COOKIES» us permet saber més sobre l’orígen i la utilització dels informes de navegació originats per les vostres consultes al nostre web i sobre els vostres drets.

Aquest apartat és important per als qui voleu gaudir d’una experiència positiva i de confiança amb els nostres Serveis i per a nosaltres, que volem respondre de manera precisa i completa a les preguntes de la vostra consulta sobre la nostra [pàgina web/aplicació] i tenir en compte els vostres desitjos.

Així, a rel de la vostra consulta del nostre lloc d’internet, les informacions referents a la navegació pel nostre web des del vostre terminal (ordinador, tauleta tàctil, smartphone, etc) són susceptibles d’ésser enregistrades en els fitxers "Cookies" instal.lats en el vostre terminal. Us fem saber que només l’emissor d’una « cookie » la pot llegir o pot modificar les informacions que conté.

1) Cookies emeses des del nostre web

A rel de la vostra connexió amb el nostre web, podem instal.lar, segons les opcions que teniu escollides (veure « Opcions referents a cookies »), diverses cookies en el vostre terminal que ens permetran reconèixer-ne el navegador durant la durada de la validesa de l’esmentada cookie.

Aquestes Cookies us permeten :

- elaborar informes d’estadístiques i de volums de freqüentació i d’utilització dels diversos elements que formen aquest web (seccions i continguts visitats, recorreguts) que ens permeten millorar l’interès i l’ergonomia dels nostres serveis;

- adaptar la presentació del nostre web a les preferències de visualització del vostre terminal (llengua utilitzada, resolució de visualització, sistema d’explotació emprat, etc) en base a les vostres visites al nostre espai d’internet, segons els materials i els programes de visualització o de la lectura del vostre terminal;

- memoritzar informacions relatives a algun formulari del nostre web que heu omplert (inscripció o accés al vostre compte) o a productes, serveis o informació del nostre web que heu escollit (servei subscrit, contingut de la cistella de comandes, preferits, etc.);

- accedir a espais reservats i personals del nostre web que el vostre compte, gràcies als identificadors o a les dades que ens heu confiat eventualment i prèviament;

- posar en funcionament mesures de seguretat ; per exemple, quan, després d’un lapse de temps, se us demana tornar-vos a connectar a un contingut o a un servei.

2) Opcions referents a cookies

Per tal de gestionar les cookies se us ofereixen moltes possibilitats. Qualsevol paràmetre que inicieu és susceptible de modificar les vostres opcions de navegació per internet i les condicions d’accés a determinats serveis que requereixen l’ús de cookies.

En el moment d’expressar i de modificar les vostres preferències en matèria de cookies, podeu fer la vostra tria pels mitjans al dessota descrits.

 Les opcions que us ofereix el vostre programa de navegació

Podeu configurar el vostre programa de navegació de manera que les cookies quedin enregistrades al vostre terminal o, en cas contrari, que siguin rebutjades de forma sistemàtica en funció de qui en sigui l’emissor. Podeu igualment configurar el vostre programa de navegació de manera que rebeu un avís sobre l’acceptació o el rebuig de cookies abans que aquestes puguin ser enregistrades al vostre terminal. Per a més informació, consulteu l’apartat « Com escollir segons el navegador que utilitzeu ? »

Acceptació de Cookies

L'enregistrament d'una cookie en un terminal està essencialment subordinat a la voluntat de l’usuari del terminal, que pot expressar i modificar en qualsevol moment i gratuïtament mitjançant les opcions que ofereix el seu programa de navegació.

Si heu acceptat en el vostre programa de navegació l'enregistrament de cookies en el vostre terminal, les cookies inserides en les pàgines i els continguts que heu consultat poden ser emmagatzemades temporalment en l’espai per a aquesta finalitat previst en el vostre terminal. Aquesta informació únicament podrà ser llegida pel seu emissor.

Rebuig de Cookies

Si rebutgeu l'enregistrament en el vostre terminal de les cookies que emetem, o si suprimiu les que nosaltres hi hem enregistrat, no podreu gaudir de certes funcions que són, no obstant, necessàries per a navegar en certs àmbits de la nostra [pàgina web/aplicació].

Això us passarà si intenteu accedir als nostres continguts o serveis que requereixen identificació o bé si no podem reconèixer, per a finalitats de compatibilitat tècnica, el tipus de navegador utilitzat pel vostre terminal, els seus paràmetres de llengua i de visualització o el país des del qual el vostre terminal sembla estar connectat a internet.

En aquest cas, declinem tota responsabilitat per les conseqüències relacionades amb el mal funcionament dels nostres serveis degut a la impossibilitat d’enregistrar o de consultar les cookies necessàries per al seu correcte funcionament que heu rebutjat o suprimit.

Com escollir les vostres opcions, segons el navegador que utilitzeu ?

Per a la gestió de cookies i de les vostres opcions, la configuració de cada navegador varia. Aquesta configuració es descriu en el menú d’ajuda del vostre navegador, que us permetrà saber com modificar les vostres preferències en matèria de cookies.

Desactivar cookies :
- Amb el navegador Internet Explorer,
obriu el menú "Eines", escolliu l’apartat "Opcions Internet", cliqueu a sobre de la pestanya "Seguretat", i després "Personalitzar el nivell"
- Amb el navegador Mozilla,
obriu el menú "Eines", escolliu l’apartat "Opcions", cliqueu a sobre de la pestanya "Vida privada" i després marqueu la casella "Acceptar cookies". 
- Amb el navegador Chrome,
obriu el menú "eines", escolliu l’apartat "Opcions", cliqueu a sobre de la pestanya "Opcions avançades", després cliqueu el botó "Paramètres de contingut...", cliqueu a sobre de la pestanya "Cookies" i després marqueu la casella "Bloquejar totes les cookies de tercers sense excepcions" (Podeu tancar les dues finestres clicant a sobre de la creu o a sobre de "Tancar"). 
- Amb el navegador Safari,
obriu el menú "Eines", escolliu l’apartat "Preferències...", cliqueu a sobre de la pestanya "Seguretat", després marqueu "Mai" a la preguntar "Acceptar cookies". Després tanqueu la etc.